BETALA MED KLARNA | FRAKTEN INGÅR

Villkor - digital säljare

Genom att anmäla er till Proteingröts (Nedan kallat Superfuel AB) digitala säljarprogram godkänner ni nedanstående villkor. Superfuel AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning. Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida. Om överträdelser av dessa villkor sker kan ert konto komma att frysas eller avslutas. I ett sådant läge kommer inte innestående provisioner att utbetalas.

1. Kontot
Som digital säljare måste ni uppge ert fullständiga namn samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen. Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en person, det är således inte tillåtet att dela inloggningskonto med fler personer. Ni får inte använda kontot i olagligt syfte. När ni använder programmet och ert konto får inga gällande lagar brytas. Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad ersättning som erhållits genom bedrägeri, genom ifrågasättningsbara eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.

2. Säljaren skyldigheter
Säljaren ansvarar ensam för att innehållet på dennes Sociala Medier inte innehåller material som är olagligt, strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obsent, diskriminerande, pornografiskt, sexistiskt eller oanständigt. Säljaren måste vara över (18) år. Säljaren får inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till Proteingröt.se. Med konstgjord trafik menas ogiltiga avslut vilka kan hänföras från t ex spindlar och robotar.

3. Superfuel ABs skyldigheter
Superfuel AB tillhandahåller och administrerar detta säljarprogram. Superfuel AB ansvarar över att säljaren får den unika kod som är kopplad till säljarens provision.

4. Provision
För genomförda köp via säljarens unika kod, betalar Superfuel AB en provision på 8% på varuvärdet efter använd rabattkod, exklusive PayPals transaktionsavgift (2%).  Enkelt räknad blir det ca 27,50 SEK inkl moms/sålt 25-pack. Superfuel AB förbehåller sig rätten att gå in och ändra säljarens provision om köp går tillbaka.

5. Utbetalning
Utbetalning sker i slutet av varje månad, dock så måste den totala provisionen överstiga 500 sek. Pengarna betalas till det PayPal-konto som säljaren angivit vid registreringen. Det åligger säljaren att ansvara för att uppgifterna är korrekta. Detta innebär att säljaren måste ha ett PayPal-konto för att få sin provision utbetald.

6. Bildmaterial
De bilder som säljaren använder sig av i sina egna kanaler och som har koppling till Superfuel ABs produkter, har Superfuel AB rätt att använda och dela i sina kanaler.

7. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med det att Du godkänts som säljare till dess avtalet sägs upp eller hävs. Säljaren har rätt att när som helst säga upp detta avtal. I enlighet med punkt 2 i detta avtal förbehåller sig Superfuel AB rätten att häva avtalet med säljaren och stänga av säljaren från Proteingröt.ses tjänst. Vid hävning av avtalet skall Superfuel AB omedelbart underrätta säljaren om detta förhållande. Om avtalet hävs upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till säljaren betalas ut.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.